KONTAKTY

"H"-Tažná zařízení
Pod Širokým vrchem 44
Most 43502
tel: +420 603306771, +420 476704927
h.autoreal@post.cz
pobočka Praha 5 - Lahovice
K Novým domkům 154

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínkyObjednávka

Abychom mohli vyřídit Vaši objednávku, je nutné zadat některé Vaše osobní údaje. Používáním našeho internetového obchodu taktéž souhlasíte se shromažďováním informací týkajících se Vašich objednávek.

Veškerá tato data a informace se zavazujeme chránit před zneužitím třetí osobou.

Žádáme Vás, abyste si dobře zkontrolovali Vámi zadané údaje, aby se zamezilo vzniku zbytečných komplikací při vyřizování objednávky a při dodání zboží.

Po odeslání objednávky obdržíte od nás bezprostředně po jejím obdržení naším systémem automaticky generované potvrzení Vaší objednávky. Žádáme Vás, abyste  neprodleně zkontrolovali toto potvrzení a v případě jakýchkoli nesrovnalostí nás co nejdříve kontaktovali.

Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním Vaší objednávky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami našeho e-shopu.

Dodání Zboží, které máme skladem, expedujeme obvykle následující pracovní den po obdržení Vaší objednávky, maximálně však do 3 pracovních dnů. V případě, že bude dodací lhůta Vámi objednaného zboží delší, budeme Vás o tom informovat co nejdříve e-mailem, příp. telefonicky.

Zrušení objednávky prodejcem

Prodávající může stornovat přijatou objednávku v případě, že je zboží dlouhodobě nedostupné, jeho výroba je již zrušena a nebo se výrazně změnila cena objednaného zboží.

Nastane-li takováto situace, prodávající se zavazuje zákazníka co nejdříve o této skutečnosti informovat a případně se dohodnout na náhradě zboží jiným výrobkem.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka – vrácení zboží

Dle zákona má kupující – fyzická osoba nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení a převzetí zboží. Rozhodne-li se tak učinit, musí prodávajícího o tomto uvědomit písemnou formou. Vaše oznámení musí obsahovat datum a číslo objednávky.

Zboží vracené kupujícím prodejci musí být kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, paragonu či faktury, typového listu, návodu, záručního listu),  nepoužívané, nepoškozené

a v původním obalu, odesláno kupujícím jako pojištěné max. do 14 dnů od jeho převzetí (při nedodržení těchto podmínek nemá kupující nárok na vrácení peněz.   Po zpětném převzetí zboží prodejcem bude zkontrolována kompletnost a stav zboží. Bude-li zboží v pořádku, bude kupujícímu předem dohodnutým způsobem vrácena částka, kterou za zboží uhradil. V případě zjištění nedostatků bude tato částka odpovídajícím způsobem krácena. Náklady na přepravné (poštovné a dobírku) se nevracejí.

Doprava zboží

Zboží je zasíláno prostřednictvím zásilkové služby FOFR.

Zboží je obvykle doručeno následující pracovní den od jeho odeslání.

Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze tehdy, není-li obal viditelně mechanicky poškozen. Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutno hlásit přepravci max. do 3 dnů od převzetí zákazníkem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

K ceně zboží budou připočteny náklady za přepravné, případně i doběrečné.

V případě dobírky činí přepravné 218 Kč, v případě platby předem na náš účet 188 Kč.

Odpovídající přepravné vyberete při  nákupu zboží.

Platba za zboží

Zboží objednané v našem elektronickém obchodě je možno uhradit dvěma způsoby:

1. hotově pracovníkovi  dopravce při převzetí zásilky – DOBÍRKA


2. předem bankovním převodem na náš účet – v tomto případě bude objednané zboží odesláno po připsání částky na náš účet


č. účtu: 96441491/0100 (Komerční banka)

Jako variabilní symbol uveďte, prosím, číslo objednávky a do poznámky pro příjemce celé jméno objednatele.

Způsob platby zvolíte jednoduše při nákupu zboží.

Záruka a reklamace

Není-li uvedeno jinak, na veškeré zboží prodávané v našem elektronickém obchodě se vztahuje zákonná záruční lhůta, tj.  24 měsíců (u některých výrobků je záruční lhůta delší – to je potom u daného výrobku uvedeno). Tato záruka se vztahuje na případné výrobní vady, avšak nevztahuje se na poškození, jež byla způsobena nevhodným zacházením s výrobkem, nedodržením předepsané údržby, neodbornými úpravami výrobku,  přetěžováním, mechanickým opotřebením či působením přírodních živlů.

V případě reklamace nás, prosím, nejdříve uvědomte telefonicky či emailem. Poté nám zboží zašlete doporučeně, včetně popisu důvodu reklamace a kopie paragonu či faktury  na adresu uvedenou v kontaktech.

Reklamaci bude po přijetí zpracována co nejrychleji, nejdéle však v zákonné lhůtě třiceti dnů.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte telefonicky.

Ochrana osobních údajů e-shopu ………
 1. Společnost Jiří Hulička "H" tažná zařízení, se sídlem Most 434 01, Pod Širokým vrchem 44, IČ 10445099, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Jiřím Huličkou tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese h.autoreal@post.cz

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.h-taznazarizeni.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.