KONTAKTY

"H"-Tažná zařízení
Pod Širokým vrchem 44
Most 43502
tel: +420 603306771, +420 476704927
h.autoreal@post.cz
pobočka Praha 5 - Lahovice
K Novým domkům 154

ISO Politika kvality

POLITIKA KVALITY
„H“ Tažná zařízení Jiří Hulička se zabývá výrobou a montáží tažných zařízení od roku 1990, kdy vznikla. V této době byly provedeny první homologační zkoušky tažných zařízení pro VW, Mercedes a Ford. Už na těchto typech se používaly kované čepy ISO50, tvarované ve vlastní kovárně. Od chvíle, kdy byla zavedena norma EU 94/20, jsou zařízení zkoušena podle jejich pravidel. Jsou vždy konstruována a zkoušena na maximální zátěž konkrétního vozidla. V současné době se firma zabývá i výrobou a montáží nosičů kol.
Vedení společnosti se v souladu se strategií společnosti zavazuje:
Plnit závazky vůči zákazníkům a poskytovat výrobky v požadovaných termínech a kvalitě
a tím zvyšovat jejich spokojenost.
Zajistit vysokou úroveň komunikace se zákazníky, založenou na odbornosti a profesionálním přístupu k požadavkům a očekávaní zákazníků
Vytvořit finanční zdroje, zajistit požadovanou odbornou způsobilost pracovníků a nezbytné technické a organizační podmínky pro udržování systému managementu kvality
Dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a EU,
požadavky předpisů vztahujících se k produktům a procesům vycházejících z kontextu organizace.
Preferovat poskytování takových produktů a služeb, které splňují požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost produktu, v návaznosti na požadavky zainteresovaných stran, včetně příslušných správních orgánů
Plnit ostatní požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím aspektům, vyplývajícím z vyhodnocení rizik a příležitostí
Řízením a minimalizací rizik regulovat negativní dopady na životní prostředí, pracovní prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost produktu a tím předcházet případným havarijním situacím.
Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení předpokládaných výsledků v oblasti kvality produktů a procesů a minimalizaci rizik
Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu kvality na základě kontextu organizace, stanovených procesů a opatření pro minimalizaci rizik
Plně podporovat realizaci politiky kvality, vycházející ze strategie společnosti
Zabezpečit potřebné zdroje k jejímu naplňování
Jiří Hulička, majitel
Dne: 05.03.2018

 

naše cena 5 442 Kč
naše cena 5 764 Kčběžná cena 9 450 Kč

naše cena 7 720 Kčběžná cena 9 297 Kč

naše cena 8 097 Kč
naše cena 8 526 Kčběžná cena 14 990 Kč

naše cena 9 357 Kč